Geodetická kancelář

Ing. Jana Kirnerová

Služby - změna hranice pozemku

Změnou hranice se rozumí oddělení části pozemku v prvním vlastnictví a sloučení s pozemken ve druhém vlastnictví.

Oddělovaná část se označí písmenem malé abecedy. Ostatní je shodné s geometrickým plánem pro rozdělení pozemku – viz. výše.