Geodetická kancelář

Ing. Jana Kirnerová

Služby - vyznačení věcného břemene

Druh věcného břemene může být např.:

Co je třeba k zápisu do katastru nemovitostí?

Přílohou smlouvy je: