Geodetická kancelář

Ing. Jana Kirnerová

Služby - rozdělení pozemku

K rozdělení pozemku je třeba získat od územně příslušného stavebního úřadu souhlas s dělením pozemku. Následují geodetické práce v terénu a vyhotovení geometrického plánu.

Co je třeba k zápisu do katastru nemovitostí?

Přílohou právní listiny je: