Geodetická kancelář

Ing. Jana Kirnerová

Služby: doplnění katastru o pozemek vedený dosud
ve zjednodušené evidenci

Zjednodušená evidence je evidence zemědělských a lesních pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků.

Tyto parcely se tedy evidují zjednodušeným způsobem a to do doby jejich zobrazení v katastrální mapě, nejpozději však do ukončení pozemkových úprav.

K pozemkům se ve zjednodušené evidenci vedou tyto údaje:

Prakticky to znamená, máte-li svůj pozemek někde uprostřed pole nebo lesa a nevíte kde, tak Vám vytyčíme hranice  a na základě tohoto vytyčení Vám zhotovíme geometrický plán pro doplnění katastru o pozemek dosud vedený ve zjednodušené evidenci.

Smyslem tohoto plánu je:

Co je třeba k zápisu do katastru nemovitostí?